• +381(0)11/30-98- 198
  • office@finodit.co.rs

Sudski Veštaci

Sudski Veštaci


*Prof. dr Dragoslav Slović
*Dr Jelena Slović
*Dr Dženan Koca
*Mr Zoran Ilić
*Jovan Brkić, dipl. oec.